Odpowiedź numer 1

Jaki procent mieszkańców Trójmorza uważa, że ich kraj kulturowo nie jest ani wschodni ani zachodni, a należy do własnego kręgu kulturowego pomiędzy Wschodem a Zachodem?

68% 10 / 16

62.50%

36% 2 / 16

12.50%

17% 3 / 16

18.75%

90% 1 / 16

6.25%